AKCE ke studiu kuchyň za 1,-

18.10.2017

Rezidence Vrchlického je nejen pohodové bydlení, ale také výhodná investice. Abychom Vám investici v podobě koupě studia na projektu ještě více usnadnili, připravili jsme pro Vás ve spolupráci s naším dodavatelem AKCI - kuchyň ke studiu za 1,-. Podmínky akce v detailu novinky nebo u prodejců.

Podmínky akce - slevový poukaz na vybavení studia:

Akce se vztahuje na klienty (kupující), kteří v době od 19. 7. 2016 do 31. 1. 2018 uzavřou se společností BRG Alfa s.r.o. (dále jen „developer“) rezervační smlouvu na koupi studia v projektu Rezidence Vrchlického a zároveň v uvedené době uhradí na účet developera minimálně 10% z kupní ceny studia včetně DPH.

Bonus nelze kombinovat vzájemně s jinými „slevovými“ akcemi developera.

Poukaz na vybavení od společnosti SIKO KOUPELNY s.r.o. (dále jen „zhotovitel“) za symbolickou cenu 1,-Kč. Hodnota poukazu je 85.000,- Kč.

  • poukaz lze uplatnit pouze u zhotovitele
  • poukaz je směnitelný za dodávku kuchyňské linky nebo jiného sortimentu od zhotovitele a jeho hodnota odpovídá výši slevy, kterou zhotovitel poskytne klientovi na dodávku  takového zboží za předpokladu, že mezi zhotovitelem a klientem dojde k uzavření smlouvy o dodávce kuchyňské linky nebo jiného sortimentu zhotovitele (dále jen „smlouva o dodávce“) dle podmínek uvedených dále
  • poukaz není směnitelný za peníze
  • poukaz je platný pouze s razítkem, podpisem a evidenčním číslem developera nebo jeho zmocněnce spol. GEOSAN DEVELOPMENT s.r.o.
  • hodnota poukazu zahrnuje daň z přidané hodnoty v její výši ke dni uzavření smlouvy o dodávce mezi zhotovitelem a klientem
  • pokud cena kuchyňské linky a/nebo jiného sortimentu od zhotovitele dohodnutá mezi zhotovitelem a klientem ve smlouvě o dodávce bude nižší než hodnota poukazu, nemá klient nárok na úhradu rozdílu těchto částek ani od developera ani od zhotovitele
  • pokud cena kuchyňské linky a/nebo jiného sortimentu od zhotovitele dohodnutá mezi zhotovitelem a klientem ve smlouvě o dodávce bude vyšší než hodnota poukazu, uhradí klient rozdíl, tj. část ceny za dodávku zboží převyšující hodnotu poukazu, přímo zhotoviteli
  • platnost poukazu je 2 měsíce od data vystavení poukazu (den předání poukazu) - do 2 měsíců od data vystavení poukazu má klient nárok na výběr kuchyňské linky a/nebo jiného sortimentu u zhotovitele a podpis smlouvy o její dodávce s využitím slevy z ceny vybraného zboží odpovídající hodnotě poukazu. Nebude-li do uplynutí této lhůty uzavřena smlouva o dodávce mezi zhotovitelem a klientem, nárok klienta na slevu z ceny zboží zaniká
  • poukaz bude klientovi předán při podpisu kupní smlouvy, tedy po doplacení kupní ceny předmětu převodu

Společnost BRG Alfa s.r.o si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.