AKCE ke studiu kuchyň za 1,-

18.10.2017

Rezidence Vrchlického je nejen pohodové bydlení, ale také výhodná investice. Abychom Vám investici v podobě koupě studia na projektu ještě více usnadnili, připravili jsme pro Vás ve spolupráci s naším dodavatelem AKCI - kuchyň ke studiu za 1,-. Podmínky akce v detailu novinky nebo u prodejců.

Podmínky akce - slevový poukaz na vybavení studia:

Akce se vztahuje na klienty (kupující), kteří v době od 19. 7. 2016 do 31. 1. 2018 uzavřou se společností BRG Alfa s.r.o. (dále jen „developer“) rezervační smlouvu na koupi studia v projektu Rezidence Vrchlického a zároveň v uvedené době uhradí na účet developera minimálně 10% z kupní ceny studia včetně DPH.

Bonus nelze kombinovat vzájemně s jinými „slevovými“ akcemi developera.

Poukaz na vybavení od společnosti SIKO KOUPELNY s.r.o. (dále jen „zhotovitel“) za symbolickou cenu 1,-Kč. Hodnota poukazu je 85.000,- Kč.

  • poukaz lze uplatnit pouze u zhotovitele
  • poukaz je směnitelný za dodávku kuchyňské linky nebo jiného sortimentu od zhotovitele a jeho hodnota odpovídá výši slevy, kterou zhotovitel poskytne klientovi na dodávku  takového zboží za předpokladu, že mezi zhotovitelem a klientem dojde k uzavření smlouvy o dodávce kuchyňské linky nebo jiného sortimentu zhotovitele (dále jen „smlouva o dodávce“) dle podmínek uvedených dále
  • poukaz není směnitelný za peníze
  • poukaz je platný pouze s razítkem, podpisem a evidenčním číslem developera nebo jeho zmocněnce spol. GEOSAN DEVELOPMENT s.r.o.
  • hodnota poukazu zahrnuje daň z přidané hodnoty v její výši ke dni uzavření smlouvy o dodávce mezi zhotovitelem a klientem
  • pokud cena kuchyňské linky a/nebo jiného sortimentu od zhotovitele dohodnutá mezi zhotovitelem a klientem ve smlouvě o dodávce bude nižší než hodnota poukazu, nemá klient nárok na úhradu rozdílu těchto částek ani od developera ani od zhotovitele
  • pokud cena kuchyňské linky a/nebo jiného sortimentu od zhotovitele dohodnutá mezi zhotovitelem a klientem ve smlouvě o dodávce bude vyšší než hodnota poukazu, uhradí klient rozdíl, tj. část ceny za dodávku zboží převyšující hodnotu poukazu, přímo zhotoviteli
  • platnost poukazu je 2 měsíce od data vystavení poukazu (den předání poukazu) - do 2 měsíců od data vystavení poukazu má klient nárok na výběr kuchyňské linky a/nebo jiného sortimentu u zhotovitele a podpis smlouvy o její dodávce s využitím slevy z ceny vybraného zboží odpovídající hodnotě poukazu. Nebude-li do uplynutí této lhůty uzavřena smlouva o dodávce mezi zhotovitelem a klientem, nárok klienta na slevu z ceny zboží zaniká
  • poukaz bude klientovi předán při podpisu kupní smlouvy, tedy po doplacení kupní ceny předmětu převodu

Společnost BRG Alfa s.r.o si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.

Tento projekt je již vyprodán

Navštivte naší aktuální nabídku bytů